Subsidies

Energiesubsidies en fiscale regelingen 

Er bestaan verschillende fiscale regelingen en subsidies om milieuvriendelijk ondernemen te stimuleren. Hieronder worden eerst de fiscale regelingen besproken en daarna de subsidiemogelijkheden.

MIA en Vamil

Via de MIA (Milieu-investeringsaftrek) kunnen ondernemers een bepaald percentage van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst. Deze investeringsaftrek kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kunt u voor een belangrijk deel zelf bepalen wanneer u de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijft. Dat biedt u een liquiditeits- en rentevoordeel.
Alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil staan vermeld op de Milieulijst van het desbetreffende jaar. U kunt hier de milieulijst 2016 vinden.

EIA

De EIA (Energie-Investeringsaftrek) geeft u ook fiscaalvoordeel bij investeringen in technieken die energiebesparend werken. U kunt een bepaald percentage van de investeringskosten in mindering brengen op uw fiscale winst. Hiermee ontstaat een dubbel voordeel: de energiekisten gaan omlaag én er hoeft minder belasting te worden betaald.  De technieken die in (2016) aanmerking komen voor de EIA zijn opgesomd in de Energielijst.

Zelf een bedrijfsmiddel voorstellen voor de Milieulijst of Energielijst

De omschrijvingen op de Milieulijst of Energielijst zijn zo opgesteld dat hier verschillende merken/types met vergelijkbare milieuprestaties onder kunnen vallen. Bedrijven kunnen ook zelf voorstellen doen om bedrijfsmiddelen op de lijsten te plaatsen. Hoe dat moet staat beschreven op de website van de regeling. Er is een speciaal formulier voor. Dit moet vóór september worden ingediend om kans te maken op plaatsing op de lijst voor het volgende jaar. De Milieulijst en de Energielijst worden jaarlijks aangepast.

SDE+

SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie wordt verstrekt voor de productie van duurzame energie. De subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen. Subsidie kan aangevraagd worden voor de productie van: 

  • Duurzame elektriciteit;
  • Groen gas;
  • Duurzame warmte of de gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit.

Omdat de kostprijs van duurzame energie hoger is dan die van “grijze” energie, is de productie van duurzame energie niet altijd rendabel. SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de opbrengst van de grijze energie over een vastgestelde periode (8, 12 of 15 jaar). De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs.

Met ingang van SDE+ 2014 wordt gevraagd een haalbaarheidsstudie van het project te maken. Projecten met een totaal nominaal aangevraagd vermogen ≥ 0,5 MW, 500 kWp respectievelijk 50 Nm³/uur dienen bij de indiening van een aanvraag de haalbaarheidsstudie bij te voegen. Voor hulp met een haalbaarheidsstudie kunt u contact opnemen met het Energiecentrum.

Meer informatie over SDE en de aanvraagperiode kunt u vinden via http://www.rvo.nl.

ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een subsidie op kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie. De regeling is zowel voor zakelijke gebruikers als particulieren. De subsidie geldt voor de volgende installaties:

  • Zonneboilers;
  • Biomassaketels:
  • Pellet kachels;
  • Warmtepompen met een klein vermogen. 

De hoogte van het subsidiebedrag (per apparaat) hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. De eisen, goedgekeurde types en subsidiebedragen staan in de verschillende apparatenlijsten.  In 2016 is er 70 mln. euro subsidie beschikbaar, voor een actuele uitputting van het budget kunt u de website van RVO raadplegen.

STEP

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) is bedoeld om verhuurders financiële ondersteuning te bieden om de Energie-Index van huurwoningen te verbeteren. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het bereiken van een bepaalde energieprestatie van de woning.

De subsidie kan worden aangevraagd van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017  voor één of meerdere huurwoningen.

Overige energiesubsidies

In sommige gevallen verstrekken gemeenten of provincies ook energiesubsidies. Heeft u een plan dat niet onder bovengenoemde regelingen valt, dan kunt u voor de zekerheid bij uw gemeente of provincie navragen of er een subsidieregeling bestaat.

Meer informatie over subsidiemogelijkheden

Het Energiecentrum ondersteunt ondernemers met onafhankelijk en deskundig advies bij alle vraagstukken over energie en duurzaam ondernemen. Zo kunnen wij u ook advies geven over de verschillende subsidies.