Subsidies voor energiebesparende maatregelen in bedrijfsgebouwen

Gepubliceerd: woensdag 8 januari 2020

Er is een groeiend bewustzijn van consumenten over duurzaamheid. De voorkeur gaat steeds vaker naar bedrijven die zichtbaar aandacht hebben voor mens, milieu een maatschappij. Ook als de consument hier een beetje extra voor moet betalen. Zelfs banken en financierders kijken bij kredietverstrekking steeds vaker naar MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Een onderdeel van duurzaamheid is de ‘energietransitie’, waarbij ook een beroep wordt gedaan op ondernemers door wet en regelgeving vanuit de overheid.

Bij sommige ondernemers heerst nog het idee dit alleen maar extra tijd en geld kost. Maar behalve dat MVO bij een goed ondernemerschap hoort, zijn er forse besparingen te behalen zoals bijvoorbeeld op de energierekening. Je kunt daarbij gebruik maken van steunmaatregelen vanuit de overheid zoals regelingen en subsidies. Niet alleen relevant voor grote multinationals, maar juist ook voor MKB’ers een steeds belangrijker en straks noodzakelijk onderdeel van de beleidsvoering. Of het gaat om horeca, detailhandel, tuinbouw, zorginstellingen of pluimvee, elke branche heeft ermee te maken.

“In the next decade, the most successful companies will be those that integrate sustainability into their core businesses”
– Jim Owens, CEO Caterpillar –

Duurzame bedrijfsgebouwen, het groene hart van je onderneming
Over het algemeen wordt in een bedrijf de meeste verspilling en milieuvervuiling veroorzaakt door apparaten of constructies in het bedrijfsgebouw Een duurzaam bedrijfsgebouw kun je zien als het groene hart van je onderneming. Van kantoor, magazijn, winkel, cursusruimte tot veestallen. Er zijn kostbare grondstoffen nodig om het licht te laten branden, de ruimte op de juiste temperatuur te houden en het apparatuur te laten werken. 

Klik hier om verder te lezen

Overige berichten 2020