EED-regelgeving aangepast

Gepubliceerd: donderdag 4 juli 2019

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  • Het bevoegd gezag voor de EED wijzigt van de lokale overheden naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als uitvoeringsdienst;
  • de EED-rapportages worden via het eLoket ingediend; de eisen waaraan de audit moet voldoen zijn nader gespecificeerd;
  • als de 1e audit ná 31 december 2016 is ingediend, dan is de uiterlijke indieningsdatum voor de 2e audit op 31 december 2020. Audits die ingediend zijn vóór 31 december 2016 hanteren de ‘datum van de 1e audit + 4 jaar’, dus uiterlijk 31 december 2020;
  • rapportages die ingediend zijn vóór 1 juli van dit jaar worden op basis van de oude systematiek en door het lokale bevoegd gezag beoordeeld;
  • de vrijstelling voor MJA/MEE en ETS bedrijven vervalt.

Vrijgesteld van de auditverplichting zijn:

  • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 aangevuld met een ‘energie-certificaat’;
  • bedrijven met een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend keurmerk dat betrekking heeft op de gehele onderneming.

Lees de officiële de bekendmaking van deze wetswijziging van afgelopen 4 juni.

Wat is de EED-regelgeving?

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020, en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming

Overige berichten 2019