Zware industrie moet voorsorteren met elektrificatie

Gepubliceerd: dinsdag 20 maart 2018

De energie-intensieve industrie moet nu al investeren in innovaties om haar energievoorziening voor 2050 vergaand te elektrificeren. Dat meldt ECN in een roadmap voor elektrificatie in de Nederlandse industrie.

Innovatie op gebied van elektrificatie van de Nederlandse industrie moet zich volgens ECN niet alleen richten op de nabije toekomst, maar ook op de toekomstige veranderingen in het industrie. Omdat de energie-intensieve industrie in 2050 volledig anders is dan vandaag de dag, moet er technologie worden ontwikkeld die niet alleen de huidige CO2 emissies verminderen maar ook in de toekomst. Belangrijk is om bij de implementatie van elektrificatie technologie op korte termijn de zogenaamde ‘lock-in’ te voorkomen, die barrières creëert voor verdere innovatie.

Visie voor elektrificatie
Dit zijn de belangrijkste boodschappen uit de roadmap over elektrificatie in de energie-intensieve industrie. De roadmap, opgesteld door ECN in opdracht van RVO, in samenwerking met het TKI Industrie & Energie, geeft een eerste ontwerp van een routekaart met een coherente visie op gebied van elektrificatie. Het technologisch potentieel, de status van de technologie, de resterende technische barrières en de snelheid, waarmee de technologie tot wasdom wordt gebracht, vormen de basis voor de routekaart, die het startpunt is voor verdere detaillering en externe verificatie.

Procesindustrie
Het beleid van de Nederlandse overheid is gericht op een netto reductie van 80-95 procent van de nationale CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. Met een aandeel van 40 procent in het Nederlandse energiegebruik ligt hierin voor de procesindustrie een grote uitdaging. Voor deze energie-intensieve industrie is voorzien dat de warmtevoorziening een transitie zal ondergaan. Daarnaast zal de industrie te maken krijgen met systeem- en procesinnovaties, vervanging van grondstoffen en afvang en hergebruik van CO2, zo is de verwachting.

Veranderingen
De roadmap die ECN heeft opgesteld geeft inzicht in de veranderingen in de (petro)chemie, staal & cement en voeding & papier industrie. Deze veranderingen zijn van belang bij de evaluatie van diverse opties voor elektrificatie. De roadmap geeft criteria om te bepalen of een technologie geschikt is, met als uiteindelijke doel het verlagen van de investeringskosten en bedrijfskosten van de elektrificatie-technologieën door kostenreductie en efficiëntieverbeteringen.

Vijf opties voor elektrificatie
Om inzicht te creëren in het potentieel van verschillende elektrificatie-opties, heeft ECN in de zogenaamde ‘living’ roadmap de technologieën gegroepeerd in vijf categorieën: elektrische verwarming, warmtepompen, elektrochemisch waterstof als grondstof, elektrisch gedreven scheidingen en elektrische activering. Voor elke elektrificatie-categorie is een indicatie gegeven van de verwachte marktontwikkeling en worden aanbevelingen gegeven over de ambities voor 2023, 2030 en 2050 en de vereiste ondersteuning van de overheid.

Korte en lange termijn
Het eerste ontwerp van de routekaart schetst de verwachting dat in 2030 lage en medium temperatuur warmtepompen en hybride warmtesystemen volledig toegepast worden in de Nederlandse procesindustrie, terwijl alle andere elektrificatie-opties eerst gedemonstreerd moeten worden op grotere schaal. Dat moet gebeuren tussen 2023 en 2030, voordat ze in 2050 volledig geïmplementeerd kunnen worden. Wanneer deze ontwikkelingen op korte termijn worden opgepakt door zowel de industrie als de overheid, kan elektrificatie een grote rol spelen in de decarbonisatie van de Nederlandse energie-intensieve industrie, aldus ECN.

Rapport
Download het ECN-document ‘Roadmap for Electrification of the Dutch Industry’.

Bron: www.ensoc.nl

Overige berichten 2018