Chemische industrie deelt waterstof via oude gaspijp

Gepubliceerd: vrijdag 30 maart 2018

Chemiebedrijven kunnen hun CO2-uitstoot verminderen door samen te werken. Een oude gasleiding in Zeeland transporteert straks de restjes waterstof van Dow in Terneuzen naar chemieproducent Yara in Sluiskuil.

Dow Benelux, Yara en Gasunie hebben overeenkomsten gesloten voor de realisatie van de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’. De drie partijen zijn samen met Green-deal-partner ICL-IP van plan waterstof voor industriële toepassing uit te wisselen via een niet meer in gebruik zijnde gastransportleiding. Dit melden de betrokken partijen in een gezamenlijk persbericht.

Efficiënt en veilig
Het ondergronds transport via het gasnetwerk zorgt volgens Gasunie voor een efficiënt en veilig vervoer van waterstof. De samenwerking maakt onderdeel uit van de Industriesamenwerking voor duurzame groei binnen het Smart Delta Resources platform, dat wordt gefaciliteerd door de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Impuls en ondersteund door provincie Zeeland.

Ombouw gasleiding
De overeenkomsten vormen de eerste stap voor de waterstofleiding tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil. Wanneer de benodigde vergunningen zijn verkregen, kan de ombouw van de gasleiding en de aansluitingen van Dow en Yara starten. Gasunie verwacht hiermee in mei te starten en de leiding in het vierde kwartaal van 2018 te gebruiken voor het transport van waterstof.

Energiebesparing
De waterstof die vrijkomt bij de kraakinstallaties van Dow wordt ingezet als grondstof voor hoogwaardige producten van Yara. Dat leidt tot een daling in het energiegebruik van in eerste instantie 0,15 PJ per jaar. Naast deze energiebesparing levert het zogeheten restwaterstofproject een CO2-besparing op van 10.000 ton.

“Waterstof speelt een cruciale rol bij CO2-reductie in de industrie. Het kan zowel als grondstof en als brandstof dienen en draagt bij aan het verlagen van de CO2-emissies,” zegt Gerard van Pijkeren, directeur Gasunie Waterstof Services (GWS). De Gasunie-dochter verzorgt vanaf het vierde kwartaal van 2018 het transport van waterstof tussen Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil. De waterstofleiding in Zeeland is de eerste infrastructuur die het bedrijfin beheer neemt.

CO2-reductie voor 2030
Van Pijkeren: “De overheid wil dat de CO2-uitstoot in Nederland al in 2030 49% lager is dan in 1990. Als we in 2030 over voldoende waterstof willen beschikken, moeten we nu stappen zetten om de productie op te schalen en een dekkend waterstoftransportnetwerk aan te leggen.” Volgens Anton van Beek, president van Dow Benelux, gaat het hier om een bijzonder project waarbij verschillende bedrijven samenwerken aan CO2-reductie. Volgens Van Beek heeft de chemische industrie hierbij een sleutelrol.

Emissieloze fabriek
“Dit restwaterstofproject is een volgende stap om onze ambitie voor een emissieloze fabriek te realiseren,” zegt Michael Schlaug, algemeen directeur van Yara Sluiskil. “Sinds 2005 heeft Yara de CO2-uitstoot van haar grootste productievestiging met 60% gereduceerd, terwijl onze productie met 1,5 miljoen ton toenam in diezelfde periode. Nadat we binnen ons hek tegen de grenzen van energie-efficiency aanliepen, zijn we buiten het hek verder gegaan om onze ambitie te realiseren.”

Lees meer over dit onderwerp in een flyer over de Green Deal 'Waterstof voor de regio', of bekijk het persbericht 'Waterstofleiding Gasunie verbindt Dow met Yara'.

Bron: www.ensoc.nl

Overige berichten 2018