Management

De norm voor Energie Management Systemen, ISO 50.001 is uitgebracht op 15 juni 2011. Deze norm moet een internationale richtlijn gaan bieden voor energiebeheer door organisaties. ISO 50.001 sluit aan bij ISO 14.001 (milieuzorg) en is ook te gebruiken in combinatie met ISO 9.001 (kwaliteitszorg) en de CO2-Prestatieladder

Kenmerken ISO 50.001

De belangrijkste kenmerken van de norm zijn:

  • ontwikkeling baseline van het energieverbruik;
  • een kader voor de integratie van energie-efficiëntie in de praktijk;
  • betere meting, documentatie en rapportering en benchmarking van het energieverbruik;
  • een systematische evaluatie en planning van de toepassing van nieuwe energie-efficiënte technologieën;
  • blijvend verbeteren van de energie prestatie.