Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie vindt energiebesparing en verduurzaming van de energieopwekking belangrijk. Hiervoor zijn verschillende redenen. In het gebouw, de productie en de vervoersbewegingen kan vaak met beperkte investeringen en (dus) na een korte terugverdientijd behoorlijk worden bespaard. Maar het kan ook interessant zijn om eens na te gaan of de energie die (na besparingen!) toch nog nodig is, te verduurzamen.

Het Energiecentrum geeft van oudsher informatie over besparingen en verduurzaming. Er worden hulpmiddelen aangeboden, ervaringen uitgewisseld en projecten gestart. Om die reden heeft Metaalunie het Energiecentrum in 2012 nieuw leven ingeblazen. Niet alleen voor haar eigen leden maar voor alle ondernemers in het MKB en hun brancheorganisaties. De bestaande content is geactualiseerd en opgedane kennis uit eerdere Metaalunieprojecten is daarbij verwerkt.

Aandacht besteden aan energie leidt niet alleen tot besparingen maar kan ook business opleveren. Een gunstig energieverbruik per eenheid product of dienst kan aantrekkelijk werken op (potentiele) afnemers. Dat geldt overigens niet alleen voor energie / CO2 maar voor het hele thema milieu. En niet alleen voor het thema milieu, maar ook voor de vijf andere thema's die samen de mate van maatschappelijke betrokkenheid van een onderneming bepalen. De digitale mvo-monitor van Metaalunie stelt ondernemers in het mkb-metaal in staat om hun mvo-status te bepalen, te verbeteren en aantoonbaar te maken voor de buitenwereld.