Zonne-energie

Met zonne-energie wordt tegenwoordig meestal bedoeld de energie die mensen zelf met hun technologie opwekken vanuit zonnestraling. Dit gebeurt in Nederland en België vooral op twee manieren:

  • De meest gebruikte toepassing is door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd). Die zetten het licht direct om in elektriciteit: zonnestroom.
  • Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers (oftewel zonnecollectoren).

De term zonnepanelen wordt voor beide methodes wel gebruikt en is dus niet geheel eenduidig.

Wanneer zijn PV-panelen interessant voor u?
  • Wanneer u bijvoorbeeld een groot plat dak heeft kunt u de panelen zo plaatsen dat de opbrengst maximaal is. 
  • Door gebruik te maken van collectieve inkoop kunnen eventueel mogelijk interessante kwantumkortingen bedongen worden, waardoor terugverdientijden snel terug lopen.
 
Wanneer is een zonneboiler interessant voor u?
  • U kunt met een zonneboiler al snel voorzien in uw eigen warmtapwatervoorziening. Wanneer er bijvoorbeeld douchevoorzieningen aanwezig zijn binnen uw bedrijf, kunt u deze aansluiten op een zonneboiler.
  • Een andere mogelijkheid is om een deel van de verwarming te voorzien van (voor)verwarmd water via de zonneboiler. Dit is het meest rendabel bij lage temperatuursystemen zoals vloerverwarming.
Vragen?

Heeft u vragen over PV-panelen of een zonneboiler en de mogelijkheden en geschatte kosten dan kunt u contact met ons opnemen via deze link.