Wind-energie

Windenergie is energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van lucht (wind) om te zetten in een bruikbare vorm, bijvoorbeeld in elektriciteit. Vroeger werd windenergie met windmolens direct omgezet in mechanische arbeid, bijvoorbeeld om graan te vermalen tot meel of om water te verpompen. Tegenwoordig wordt het woord windenergie vooral gebruikt voor de elektrische energie die met een windturbine uit de wind gewonnen wordt.

De opbrengst van een windmolen hangt af van het type windmolen, de windsnelheid, het nominaal vermogen van de windmolen (bepaald door het rotoroppervlak), de tijd die een windmolen kan draaien en het rendement van de omzetting van windenergie naar elektriciteit door de windmolen. De totale hoeveelheid beschikbare wind op jaarbasis wordt uitgedrukt door een indexcijfer die de wind in dat jaar aangeeft ten opzichte van 'normale' jaren, deze index heet de Windex.

Naast de bekende windturbines wordt er ook onderzoek uitgevoerd naar kleinere varianten, ookwel Kleine Windturbines (KWT) of Urban Windturbine (UWT) genoemd. Deze KWT's zijn goed zichtbaar en geven een duurzame uitstraling, de opbrengsten staan echter nog niet in verhouding tot de inversteringskosten.

Wanneer is windenergie interessant voor u?
  • Als uw bedrijf zich in een windreik gebied bevindt en u de ruimte heeft om de windturbine te realiseren.
  • Wanneer u een duurzame uitstraling na streeft kunt u overwegen een KWT te plaatsen.

Vragen?

Heeft uw vragen over windenergie of de mogelijkheden voor opwekking binnen uw bedrijf? Neem dan contact met ons op via deze link.