Waterkracht

Waterkracht is de energie die opgewekt wordt met behulp van stromend of vallend water. Door de kracht van dit water gaat de waterturbine draaien. Deze turbine drijft een generator aan die de bewegingskracht omzet in elektriciteit. Tegenwoordig wordt vrijwel alle waterkracht omgezet in elektriciteit in waterkrachtcentrales, in het verleden werd de opgewekte mechanische energie ook wel meteen gebruikt, bijvoorbeeld om water op te pompen met een watermolen.

Een andere vorm van waterkracht is een getijdencentrale. Bij een getijdencentrale wordt energie gewonnen door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Op de open oceaan is dit slechts enkele decimeters, maar door de bijzondere vorm van sommige kusten waar grote trechtervormige inhammen bestaan kan het waterhoogteverschil op zulke plaatsen tot vele meters oplopen, voldoende om bij vloed het hoge water achter een dam te vangen en dit bij laag water via turbines gekoppeld aan generatoren terug te laten lopen. Ook in Nederland, bij Borsele, worden proeven uitgevoerd met getijdencentrales.

Waterkracht kent een nadeel. In de buurt van waterkrachtcentrales kan meer vissterfte optreden doordat vissen in de turbines terecht komen. Op een aantal plaatsen in Nederland wordt elektriciteit opgewekt met behulp van stromend rivierwater.

Wanneer interessant voor u?
  • Het is bij het gebruik van waterkracht van belang om er rekening mee te houden dat we te maken hebben met het feit dat het water alleen op heel specifieke locaties gebruikt kan worden. Er dient een redelijk verval te zijn in het water, om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk energie uit te halen valt. Waterkracht is op zich heel interessant, maar wanneer het lastig is om een verval aan te brengen houdt het op.
Vragen?

Indien u vragen heeft over waterkracht en eventuele mogelijkheden om een waterkracht centrale te realiseren kunt u contact met ons opnemen via deze link.