Duurzame energie

Duurzame energiebronnen zijn bronnen die, in tegenstelling tot fossiele bronnen, onuitputtelijk in voorraad zijn en waarbij het gebruik ervan geen extra CO2-emissie oplevert. Door middel van verschillende technieken kunnen zonlicht, wind- en waterkracht, organisch materiaal en aardwarmte worden omgezet in bruikbare energie in de vorm van elektriciteit of warmte. In Nederland noemen we dit ook wel groene energie.