CO2 & MVO

Duurzaam ondernemen - ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) genoemd - is ondernemen waarbij evenwicht bestaat tussen economische, sociale en milieubelangen. Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen naar de huidige gevolgen, maar ook naar de gevolgen in de toekomst.

Duurzaam ondernemen betekent dat u de zorg voor het milieu, de zorg voor het welzijn van uw werknemers en de zorg voor de samenleving integreert in uw bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld door zuinig om te gaan met energie, de gezondheid van uw medewerkers te bevorderen of een bijdrage te leveren aan buurtactiviteiten.

Bij duurzaam ondernemen hoort ook duurzaam inkopen. Duurzaam inkopen helpt, behalve het milieu, ook om energiekosten te besparen, en energieverbruik terug te dringen. Het inkopen van duurzame apparaten kunnen in aanschaf een grotere investering vereisen, maar wanneer deze apparatuur zuiniger met energie omgaat, kan deze investering uiteindelijk terugverdiend worden middels besparing op energiekosten.

Levert u diensten of producten aan de overheid? Sinds 2010 is duurzaamheid een zwaarwegend criterium bij inkopen en aanbesteding die de rijksoverheid doet. Door aan de duurzame criteria van de overheid te voldoen, kunt u uw diensten en producten blijven leveren aan de overheid.

Heeft u een vraag over duurzaam inkopen? Het Energiecentrum helpt u graag met duurzaam inkopen van energie of apparatuur.

Wilt u weten hoe u energie kunt besparen? Kijk voor besparingsmogelijkheden bij Energie besparen. Bij duurzaam ondernemen kunt u als ondernemer ook denken aan bijvoorbeeld duurzame energie. Door gebruik te maken van duurzame energie levert u een bijdrage aan een beter milieu.