Branches

Veel informatie omtrent energie, zoals energiebesparing met verlichting, energiesubsidies en het opwekken van zonne-energie, is generiek en voor het gehele mkb van toepassing. Uiteraard zal de ene maatregel u meer aanspreken dan de andere. Binnen uw eigen sector zijn er echter ook specifieke energiebesparingsmaatregelen van toepassing zoals op het gebied van bijvoorbeeld procesgerichte energiebesparing. Mogelijk zijn er ook sectorspecifieke voordelen op het gebied van investeringen of energie-inkoop voor u of kunt u deelnemen aan projecten van uw branche.

Selecteer hier uw branchevereniging en ontdek wat zij u extra aan informatie, voordelen en projecten te bieden hebben.

Branches

Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie vindt energiebesparing en verduurzaming van de energieopwekking belangrijk. Hiervoor zijn verschillende redenen.

FOCWA

FOCWA heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed een energiebesparing binnen de sector. Op de website van het Energiecentrum heeft dit geresulteerd in diverse direct toepasbare praktische maatregelen en hulpmiddelen om energie te besparen.