Energiebesparing voor de MKB Maakindustrie

Deze website geeft u actuele en vooral ook objectieve informatie over energiebesparing voor de MKB Maakindustrie. Ga naar "Energie besparen" en laat u inspireren om direct te gaan besparen. De getoonde energiebesparingsmaatregelen zijn bewezen effectief. Onder "Energie opwekken" vindt u informatie over veel gebruikte duurzame energieopwekking, warmte koude opslag en warmtekrachtkoppeling. Bij "Meer weten over" is informatie beschikbaar gesteld over:

- Duurzaam ondernemen
- CO2 Prestatie
- Energieonderzoeken
- Energiesubsidies
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Energielabel en het EPBD

Energiegerelateerde informatie en projecten zijn voor de aangesloten branches te vinden via "Branches".

Om onderstaande nieuwsberichten te openen, gaat u naar het archief.

Nieuws

Energiebesparing in de praktijk

15 augustus 2018

Energie besparen met adiabatische koeling, een warmtewisselaar of een zelflerende energiemonitor. Hoe pakken bedrijven energie-efficiëntie aan? Lees hier uitdagingen en oplossingen die organisaties deelden op een workshop van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

'Industrie kan nog steeds laaghangend fruit plukken'

13 augustus 2018

Een energieneutrale industrie is technisch mogelijk, door de energie-efficiency verder te verhogen, ketens te sluiten en genoeg duurzame energie op te wekken. Ook afvang en opslag van CO2 is nodig. Maar om dit voor 2050 voor elkaar te krijgen is meer nodig, zegt hoogleraar Kornelis Blok.

Bedrijven moeten energiebesparing melden voor juli 2019

30 april 2018

Bedrijven moeten onder het aangepaste Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht laten zien welke energiebesparende maatregelen ze doorvoeren. De deadline voor de eerste melding is 1 juli 2019.

‘Zonder draagvlak is energietransitie doodgeboren kind’

20 april 2018

Brede steun in de samenleving is cruciaal om de noodzakelijke veranderingen vorm te geven die nodig zijn voor de energietransitie. “Zonder draagvlak is de energietransitie een doodgeboren kind”, zegt Ed Nijpels, voorzitter van de Klimaatberaad.

Tunnel bespaart helft energie op licht met led-lampen

12 april 2018

In de Tweede Heinenoordtunnel zijn de tl-buizen vervangen door led-lampen. Hiermee bespaart Rijkswaterstaat 50 procent op energie. Meer besparing is mogelijk met dynamische verlichting.

Stroom in Nederland relatief goedkoop

05 april 2018

De stroomprijzen in Nederland zijn vooral in de winter laag vergeleken met andere Europese landen. Dit komt door de goede import- en exportverbindingen, maar ook doordat elektriciteit uit wind en gas goedkoper is geworden ten opzichte van kolen.

Chemische industrie deelt waterstof via oude gaspijp

30 maart 2018

Chemiebedrijven kunnen hun CO2-uitstoot verminderen door samen te werken. Een oude gasleiding in Zeeland transporteert straks de restjes waterstof van Dow in Terneuzen naar chemieproducent Yara in Sluiskuil.

Drawdown: airco grootste boosdoener opwarming aarde

29 maart 2018

Het wereldwijd vervangen van de vloeistoffen in airco’s en koelkasten kan de grootste uitstoot van het broeikasgas CO2 stoppen. Het scheelt maar liefst 89,74 gigaton aan carbon. De nieuwe P+ Special vraagt aandacht voor deze in Nederland onbekende cijfers uit het boek ‘Drawdown’ van Paul Hawken.

Is de warmtepomp duurzaam?

27 maart 2018

Of warmtepompen de CO2-uitstoot verminderen, hangt af van de bron waarmee ze worden gevoed. Voor duurzame warmte is elektrificatie en verduurzaming van energie essentieel.

'Waarom hebben we dit niet eerder gedaan?'

22 maart 2018

Facilitair bedrijf NEP heeft een kwart bespaard op het energiegebruik van het Reportagecentrum op het Mediapark in Hilversum. De kosten voor de energiebesparende maatregelen, zoals de installatie van led-lampen, waren in een jaar terugverdiend.

Zware industrie moet voorsorteren met elektrificatie

20 maart 2018

De energie-intensieve industrie moet nu al investeren in innovaties om haar energievoorziening voor 2050 vergaand te elektrificeren. Dat meldt ECN in een roadmap voor elektrificatie in de Nederlandse industrie.

Klimaatakkoord geeft CO2-doelen op

25 februari 2018

Begin maar met de door MVO Nederland voorgestelde 'zonneboekhouding'. Minister Eric Wiebes heeft namens het kabinet bekend gemaakt wat de CO2-reductiedoelen zijn voor het jaar 2030. De gebouwde omgeving moet 7 Megaton uitstoot minderen. De electriciteitssector maar liefst 20 Mton, in belangrijke mate door de kolencentrales te sluiten. De mobiliteitssector 7 Mton. De landbouw 3,5 Mton. En de industrie ook nog eens 22 Mton.

Contact

Energiecentrum
Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein

EML doorlichting

Tools en Projecten