Friesland, Groningen en Drenthe stellen subsidie beschikbaar voor duurzaamheid

Gepubliceerd: vrijdag 19 december 2014

De drie provincies zijn participanten van het kennisprogramma “Duurzaam Door”. Duurzaam Door heeft als doel een groene economie in een duurzame samenleving te bereiken. Binnen dit programma konden de drie provincies ruim 400.000 euro verdelen aan acht duurzaamheidsprojecten.
 
De projecten die gesubsidieerd gaan worden houden zich afzonderlijk bezig met onder andere het groener maken van de woonomgeving, het aansporen van jongeren om anders om te gaan met energie en het stimuleren van duurzame woonwijken.
 
Voor meer informatie over de verstrekte subsidies verwijs ik u naar de website van Cobouw. Meer informatie omtrent het landelijke programma Duurzaam Door kunt u vinden op de website: www.duurzaamdoor.nl

Overige berichten 2014