'Zware industrie kan radicaal vergroenen'

Gepubliceerd: woensdag 19 april 2017

Dat meldt VEMW, belangenbehartiger van de grootverbruikers in Nederland, op basis van onderzoek van consultancybureau McKinsey & Company. In een rapport staan acht concrete maatregelen die de zware industrie kan nemen om haar CO2-uitstoot in 2050 met 95 procent terug te dringen. VEMW stelt voor om deze maatregelen uit te voeren met actieve steun van de overheid, om de omvang van de investeringen, de energiekosten en de technische risico’s te verkleinen. ‘Dat is mogelijk door de steun die de overheid geeft, in te richten op een manier die de energietransitie in de industrie gerichter ondersteunt,’ aldus VEMW.

Zware industrie
De energie-intensieve industrie levert volgens VEMW een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie met 21 procent van het bruto binnenlands product (BBP). De sector draagt niet alleen bij met de productie van belangrijke bouwstenen van de samenleving, maar zorgt ook voor ongeveer een kwart van de CO2 die Nederland uitstoot. ‘Daarbij horen verantwoordelijkheden en die nemen we serieus,’ zo meldt VEMW. Volgens de organisatie is de zware industrie doordrongen van de noodzaak om haar CO2-uitstoot drastisch te beperken. Tegelijkertijd biedt dit de mogelijkheid om met investeringen en innovaties haar positie in de Nederlandse economie te versterken.

Oplossingen
Hoewel de Nederlandse industrie volgens VEMW voorop loopt in het verminderen van de eigen CO2-uitstoot kan Nederland de internationale klimaatdoelen zonder vergaande veranderingen in de industrie niet halen. ‘Er zijn geen kant-en-klare oplossingen beschikbaar, meldt VEMW. Daarom heeft de organisatie consultancybureau McKinsey & Company gevraagd om reële mogelijkheden te onderzoeken die een versnelling van de transitie van de industrie mogelijk maken. Dat heeft geleid tot een achttal tastbare maatregelen die het potentieel hebben om de industriële CO2-uitstoot met meer dan 90 procent te reduceren in 2050.

Maatregelen
Met een aantal maatregelen kan in de komende kabinetsperiode al direct een start gemaakt worden, zoals de inzet van warmtepompen en het vervangen van gasgestookte boilers door hybride of elektrische systemen. Er zijn ook maatregelen die door de noodzakelijke drastische kostenreductie en/of innovatie pas na 2025 gerealiseerd kunnen worden, zoals het opschalen van projecten om CO2 af te vangen, op te slaan en te gebruiken (CCS, CCU), inzet van biomassa en biobrandstoffen, productie van waterstof door elektrolyse, elektrische fornuizen voor hoge temperaturen en het ontwikkelen van waardeketens rond reststromen voor een circulaire economie.

Kosten
Tot 2050 kost het pakket aan maatregelen 12 miljard euro, zo blijkt uit berekeningen van McKinsey. Uitgaande van huidige energieprijzen gaat het om een investering van 1 miljard euro tot 2025, 4 miljard tot 2040 en 7 miljard tot 2050. Deels zijn dat kapitaalskosten, deels operationele kosten. Want een nieuwe boiler vergt een investering, terwijl gerecycled plastic duurder is dan nieuw plastic. “We vragen van de overheid een instrumentarium voor de financiering van de onrendabele top”, zegt algemeen directeur van VEMW Hans Grünfeld in het FD. Hij hoopt op een subsidie zoals bij wind op zee. Een soortgelijke SDE+-subsidie is ook wenselijk voor de industrie, aldus Grünfeld.

Hand in hand
Grünfeld: “We vragen een actieve betrokkenheid en faciliterend beleid van de overheid, waarmee de energietransitie en industrietransitie hand in hand gaan. Dat vergt een geheel ander overheidsbeleid voor de komende vier jaar, waarbij de overheid een regie- en investeringsrol neemt in ontwikkeling van energienetten.” Ook moeten volgens Grünfeld wettelijke belemmeringen voor het leveren van flexibiliteitsdiensten worden weggenomen, evenals voor de inzet van reststromen met het ook op een circulaire economie.

Gedeelde visie
De industrie heeft afgelopen jaren de CO2-uitstoot op eigen kracht flink verminderd. Volgens VEMW is de uitstoot 32 procent lager dan in 1990. Dit kwam vooral door energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, maar dit 'laaghangend fruit' is inmiddels geplukt. Grünfeld wijst op de benodigde financiële steun voor onrendabele investeringen in CO2-reductie, nieuwe financieringsinstrumenten en budget voor innovatie en ontwikkeling. “Om van de energietransitie een succes te maken moeten industrie en overheid een langetermijnvisie delen op concurrerend geprijsde CO2-vrije elektriciteit.”

Rapport
Lees de Nederlandstalige samenvatting van het rapport ‘Decisions on the industrial energy transition’.

Bron: www.ensoc.nl

Overige berichten 2017