Staalindustrie traag met energiebesparing

Gepubliceerd: vrijdag 20 januari 2017

De Duitse staalindustrie slaagt er de laatste jaren nauwelijks in om de energie-efficiëntie van het energie-intensieve productieproces te verbeteren. De sector kan beter overstappen op waterstof.

De staalindustrie is een sector met een hoge CO2-uitstoot. Logisch, want de productie van ijzer en staal vergt veel energie. Maar liefst 6,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot komt voor rekening van ijzer- en staalbedrijven, terwijl deze sector ‘significante bijdragen’ dient te leveren aan de 5 tot 20 procent CO2-reductie die geïndustrialiseerde landen nastreven. De staalindustrie ligt echter niet op schema om dit te realiseren, zo concludeert de Duitse onderzoekster Marlene Arens in haar proefschrift. Ze promoveerde afgelopen vrijdag 13 januari aan de Universiteit van Utrecht.

Meeste besparing in jaren 60
Arens bracht van de Duitse ijzer- en staalindustrie de energie-intensieve processen van 1935 tot 2035 in kaart. Haar onderzoek laat zien dat de meeste besparing in energiegebruik (39 procent) is behaald met drie technologieën uit de jaren 50 en 60. Dit zijn onder andere continugieten, dat in de afgelopen zestig jaar 6 procent energie heeft bespaard, en zogeheten basic oxygen furnaces (BOS), dat 12 procent bespaarde. Nieuwere energie-efficiënte technologieën werden de laatste jaren op grote schaal toegepast, maar droegen slechts een kleine 4 procent besparing bij.

Buitengewone maatregelen
Duitse ijzer- en staalfabrikanten blijken enkel geld te steken in energie-efficiënte technologieën als ze in maximaal 2 tot 3 jaar zijn terug te verdienen, stelt Arens vast. De onderzoekster vond geen bewijs dat de industrie ‘buitengewone’ maatregelen heeft genomen om energiegebruik te verminderen. Een ommezwaai in het investeringsbeleid zou ook niet genoeg zijn om de CO2-besparingsdoelen voor 2035 nog te halen: alternatieve ijzer- en staalproductieprocessen met een lage CO2-uitstoot zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld om voor dit punt de uitstoot van bedrijven te verminderen.

Uitdaging van waterstof
Als de staalsector wil voldoen aan de huidige klimaatdoelstellingen, dan moet ze afstappen van de huidige energie-intensieve productieprocessen die gebruik maken van koolstofintensieve hoogovens. Volgens Arens schuilt er grote potentie in het gebruik van waterstof, zodra deze hernieuwbare brandstof beschikbaar wordt voor de zware industrie. Van het maken van staal met waterstof is al bewezen dat het kan, maar de technologie wordt nog niet op grote schaal toegepast. Hiervoor dient de sector zich samen met de overheid voor in te zetten, concludeert Arens.

Foto: De Duitse staalfabrikant ThyssenKrupp in Duisburg past basic oxygen furnaces (BOS) toe, een energiezuinige methode om ruw staal te maken (foto Wikipedia).

Bron: www.ensoc.nl

Overige berichten 2017