Overheid moet energiebelasting gelijktrekken

Gepubliceerd: woensdag 15 maart 2017

54events, organisator van Ecomobiel en vakbeurs Energie, vroeg zeventig bestuurders van overheden, energiebedrijven, netbeheerders, industrie, kennisinstituten, belangenorganisaties en de financiële sector om hun kijk op actuele onderwerpen aangaande de energietransitie. De uitkomsten van de interviews dienen als uitgangspunt voor de Strategie Summit Energie & Utilities op 20 & 21 maart. Onderdeel van het tweedaags evenement is een debat tussen jongerenorganisaties van onder meer PvdA, CDA, VDD, GroenLinks en D66 en bestuurders uit de sector.

Minister van Klimaat en Energie
Bijna drie kwart van de ondervraagde bestuurders is van mening dat Nederland een minister van Klimaat en Energie nodig heeft. De overheid moet verder de energiebelasting voor alle gebruikers gelijk trekken, om het investeren in duurzame energie en energiebesparing interessanter te maken, zo vindt 52% van de ondervraagden. Ook zijn er volgens meer dan de helft van de ondervraagden volop ambities, maar komt er zonder sancties en handhaving niets van de energietransitie terecht.

Kritiek op huidige beleid
Het beleid van het afgelopen kabinet stimuleert ondernemerschap in de keten niet of nauwelijks, vindt meer dan de helft van de ondervraagde bestuurders. De belangrijkste belemmering om te versnellen met de energietransitie is nu de wet- en regelgeving. Volgens de bestuurders spelen de bedrijven zelf de belangrijkste rol als het gaat om het ‘ondernemersplan van de energietransitie’. Meer dan de helft is van mening dat maatschappelijke aspecten zoals ‘de vervuiler betaalt’ zwaarder mee moeten wegen in het berekenen van een business case.

Uitdagingen en kansen
Ook diverse branche- en belangenorganisaties hebben een duidelijke mening over de uitdagingen en kansen die de energietransitie Nederland bieden. Marcel Galjee, bestuurslid van VEMW, belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers, en directeur energie bij AkzoNobel: “We staan met de industrie voor fundamentele veranderingen om de energietransitie te realiseren en zelfs te versnellen. De grootste uitdaging is de verduurzaming hand in hand te laten gaan met economische groei. Dit vereist leiderschap van de energiesector, overheid en industrie.”

Installatiesector
Doekle Terpstra, de nieuwe voorzitter van Uneto-VNI, spreekt zijn ambities niet onder stoelen of banken: “Wij maken Nederland het energiezuinigste land ter wereld!” Hij ziet hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de installatiebranche. “Techniek is onmisbaar in onze samenleving en het belang ervan neemt de komende jaren alleen maar toe. Denk aan energieneutrale woningen en gebouwen, smart cities, smart buildings, levensloopbestendige woningen; de installatiebranche heeft oplossingen in huis voor tal van maatschappelijke vraagstukken en dus enorme mogelijkheden.”

Zekerheid nodig
Vanuit de ondernemerszijde is er o.a. een dringende behoefte aan duidelijkheid omtrent financiering. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer: “Investeerders in duurzame energie moeten de zekerheid krijgen dat de overheid over een langere termijn geld reserveert voor de energietransitie”. Bedrijven doen volgens de werkgeversvoorman al veel aan verduurzaming en willen daar verder in gaan. Om dat mogelijk te maken, is de bijdrage en de zekerheid van de overheid nodig.

Duizenden banen
Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland en tevens ambassadeur van de vakbeurs Energie: “Als een nieuw kabinet duurzaam doorpakt, dan kan onze gebouwde omgeving een enorme bijdrage leveren aan klimaatdoelstellingen op de korte, middellange en langere termijn. Letterlijk dicht bij huis zijn er grote kansen voor energiebesparing, energielevering en klimaatadaptatie. En het levert ook nog eens duizenden banen op!”

Foto: EBK Nederland
Bron: www.ensoc.nl

Overige berichten 2017