Markt wil duidelijkheid over salderen

Gepubliceerd: dinsdag 10 januari 2017

Minister Kamp sluit verandering van de salderingsregeling vanaf 2020 niet uit. Diverse partijen in de markt vragen echter om meer zekerheid over salderen. Afschaffen behoort ook tot de mogelijkheden.

Zonnepanelen zijn mede door de salderingsregeling erg populair bij huiseigenaren. Dat brengt de energietransitie een stapje dichter bij huis voor consumenten, pleit beleidsadviseur Maarten Eeke van der Veen van de Vereniging Eigen Huis (VEH). “Er is echter nog veel onduidelijkheid over hoe een eventuele nieuwe regeling eruit gaat zien en of er nog voor de verkiezingen zekerheid komt.”

Minister Kamp reageerde onlangs op de evaluatie van de salderingsregeling. Hij onderschrijft de aangenomen PvdA- en Groenlinks-motie om salderen tot 2023 aan te houden, maar sluit niet uit om de regeling aan te passen of te vervangen in 2020.De Vereniging Eigen Huis denkt dat deze onduidelijkheid de energietransitie in de weg kan zitten. Ook woningbouwcorporaties vragen om meer zekerheid in salderen. Er klinken echter ook geluiden om de maatregel af te schaffen.

Zekerheid om te investeren
Hoe salderen er vanaf 2020 uitziet is vooralsnog onduidelijk. Dat kan ervoor zorgen dat mensen hun aankoopbeslissing van zonnepanelen uitstellen, zegt Eeke van der Veen. “Dat is slecht voor de energietransitie. Wij zullen bij de minister blijven pleiten voor een goede regeling en snelle duidelijkheid.” De VEH krijgt politieke steun. PvdA-Kamerlid Vos, die ook aan de wieg stond van de motie voor verlenging van de salderingsregeling, zegt tegen BNR dat consumenten nu onzeker zijn over wat de overheid gaat doen met salderen. Consumenten moeten volgens Vos de zekerheid krijgen dat een investering terug te verdienen is binnen een bepaalde tijd.

Salderen cruciaal voor nul-op-de-meter
Branchevereniging van woningcorporaties Aedes gaat een stap verder en zegt dat salderen cruciaal is voor woningcorporaties om hun woningvoorraad te verduurzamen. Ook vindt Aedes de evaluatie van Pricewaterhouse Coopers waar Kamp zich op baseert op een aantal punten beperkt. Zo focust het teveel op particuliere bewoners die geld hebben om te investeren. “Positieve effecten op de huursector en de mogelijkheden voor externe investeerders zijn hierin niet of nauwelijks meegenomen,” aldus Aedes.

Regeling moet juist beter
Aedes vindt het ‘zorgelijk’ dat het onderzoek nergens noemt dat salderen nodig is om van nul-op-de-meterwoningen een succes te maken. De business case hiervoor is ‘volledig afhankelijk van het voortbestaan van de saldering, zegt Aedes, die net als de VEH meer zekerheid wil over saldering. De huidige regels bieden dit te weinig op de langere termijn, aldus Aedes. “Door deze onzekerheid maken minder corporaties en externe investeerders gebruik van de regeling dan particuliere bewoners. Aedes roept dan ook op om de regeling te verbeteren: belast zonnestroom minimaal vijftien jaar na de investering niet.”

Prikkel voor energieopslag weg
Als er in 2020 een overgangsregeling komt, is het belangrijk dat deze de markt zo min mogelijk verstoort, zegt Kamp. PricewaterhouseCoopers concludeert dat saldering nu ‘de prikkel wegneemt voor kleinverbruikers om verbruik achter de meter te optimaliseren en daarmee het net te ontlasten’. Nu kan elke kWh opgewekte elektriciteit die een particulier niet direct verbruikt, worden teruggeleverd aan het net en weer worden afgenomen tegen dezelfde prijs, schreef Kamp. Kleinverbruikers worden zo niet aangezet om te investeren in opslag, zoals een thuisbatterij, zodat ze zoveel mogelijk de zelf opgewekte energie zelf gebruiken.

'Opslag ook met salderen rendabel'
Peter Desmet van zonnepanelenleverancier Solarclarity zegt in Smart Storage Magazine dat salderen het moeilijk maakt om een thuisbatterij als de Powerwall financieel sluitend te maken. Maar het idee dat particuliere energieopslag niet kan renderen door de salderingsregeling getuigt volgens Desmet van een gebrek aan fantasie. De oplossing ligt in meerdere business cases rond energieopslag, zoals een batterijnetwerk dat netbeheerders kunnen gebruiken als het landelijke net extra capaciteit nodig heeft, aldus Desmet.

Salderen afschaffen en uurprijzen invoeren
De salderingsregeling afschaffen kan echter ook, maar dan moet de overheid tegelijkertijd uurprijzen invoeren voor de energie die consumenten opwekken en terugleveren aan het net. Dat stelt Green-Crowdoprichter Jan Willem Zwang voor in een column. “Consumenten met een Toon of Q-Box zullen hierdoor hun energiegedrag aanpassen en afstemmen, wat het net zal ontlasten en netbeheerders in staat stelt om investeringen uit- of zelfs af te stellen. Consumenten die vooral gaan voor een goed rendement van hun zonnepanelen zullen hierdoor ook investeren in energieopslag via een thuisbatterij zoals een Powerwall of een elektrische auto,” aldus Zwang.

Foto: Zonnepanelen op het dak van basisschool De Achtbaan in Tiel (foto Greencrowd.nl)

Bron: www.ensoc.nl

Overige berichten 2017