Hoe kantoren optimaal te isoleren?

Gepubliceerd: donderdag 12 januari 2017

Kantoren moeten vanaf 2023 minstens een energielabel C hebben. Daarvoor moeten gebouwen en leidingen van installaties beter worden geïsoleerd, maar wat is optimaal? Een nieuwe richtlijn brengt uitkomst.

Kantoren moeten vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben, in 2050 functioneert de maatschappij klimaatneutraal, en er komt een eind aan de verspilling van aardgas voor verwarming van woningen en gebouwen. ‘Dat betekent een ingrijpende verandering in onze energievoorziening en de wijze waarop we met energie, met name fossiele energie, omgaan,’ zegt Hans Koole, voorzitter van de Nederlandse vereniging van ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf (VIB). ‘In plaats van stapje voor stapje verdergaan met optimalisatie van huidige processen, krijgen we te maken met een systeemsprong,’ meldt Koole in het decembernummer van Isolatie Magazine.

Omdenken
Een klimaatneutrale manier van produceren en wonen in 2050 vraagt volgens Koole om een andere benaderingswijze. ‘We moeten omdenken en de discussie aangaan over nieuwe dimensies van technische isolatie’, zegt Koole. Als VIB-voorzitter maakt hij zich hard voor toepassing van thermische isolatie, om onnodige verspilling van warmte te voorkomen. Thermische isolatie is in 2016 op de kaart gezet, maar we zijn er nog niet, zegt Koole. ‘Zolang er transport van warmte of koude door leidingen in installaties plaatsvindt, zal thermische isolatie van groot belang blijven. Dat geldt voor de huidige installaties en de toekomstige. Er is nog behoorlijk wat langhangend fruit te plukken.’

VIB praat mee
De isolatiesector is van oudsher naar binnen gekeerd, maar dat is aan het veranderen, zegt Koole: ‘We groeien langzaam maar zeker uit tot een partij die aan politieke en maatschappelijke tafels meepraat over beleid en maatregelen op energiegebied. We moeten voorbij de fase komen dat we alleen maar worden gezien als de monteurs van het isolatiemateriaal. Als gesprekspartner bij opdrachtgevers en opdrachtnemers kun je het niet alleen maar hebben over het goed aanbrengen van isolatiemateriaal . Wil je echt serieus invloed kunnen uitoefenen op ontwerp of een preventief onderhoudsplan, dan zul je meer moeten kunnen vertellen.’

Binnenklimaat
Als voorbeeld van gespreksonderwerpen die verder gaan dan alleen de praktische uitvoering noemt Koole de relatie tussen isolatie en de kwaliteit van het binnenklimaat. ‘Dat is een belangrijk onderwerp in de utilliteitsbouw. Onderzoeken wijzen uit dat personeel minder productief is als er iets schort aan het binnenklimaat. In de industrie is goede isolatie van doorslaggevend belang bij exploitatie en veiligheid van het bedrijfsproces. Het gaat om de bredere context. Daar moet je je waarde zien te bewijzen. We werken momenteel hard aan middelen om die kennis niet alleen boven tafel te krijgen, maar ook te brengen waar hij moet zijn.’

Richtlijn
Zo komt de VIB dit voorjaar met een nieuwe richtlijn voor utiliteitsisolatie. De richtlijn is een lang gekoesterde wens van de utiliteitsketen, die behoefte heeft aan een objectief, toetsbaar en praktisch hanteerbaar instrument voor het ontwerp en uitvoering van isolatie. De VIB-richtlijn gaat uit van de praktijk met de huidige prestatie-eisen en concrete installatievariabelen. Daarmee beschikken ontwerpers, adviseurs, opdrachtgevers en beheerders niet alleen over een helder inzicht in kosten en baten, maar legt de richtlijn tevens een toetsbaar fundament onder duurzaamheidseisen, die cruciaal zijn voor de economische waarde van het utiliteitsgebouw.

Bouwbesluit
De VIB-rchtlijn sluit aan met internationale, met name Belgische, richtlijnen en relevante regelgeving op Europees en Nederlands niveau. Nederland is namelijk geen eiland, zeker niet als het gaat om technische utiliteitsisolatie. Ook zijn de Nederlandse accenten verankerd in de VIB-richtlijn, zoals deze onder meer in het Bouwbesluit vastliggen. De richtlijn voor utiliteitsisolatie beoogt normstellend te zijn en daarmee de weging van technische isolatie in energielabeling en certificering te faciliteren. ‘De richtlijn is niet alleen ambitieus, maar kan ook dienen als basis voor de beoogde Nederlandse en vervolgens Europese norm voor utiliteitsisolatie,’ aldus Koole.

Intensief project
Het inrichten van de richtlijn is een intensief project geweest. Koole had graag gezien dat de richtlijn er sneller was gekomen, maar het bleek ‘toch ingewikkelder dan gedacht om tot een richtlijn te komen en het kwaliteitsniveau van isolatiewerk objectief te benoemen.’ De inspanningen betalen zich volgens de VIB uit in de gemakkelijke hanteerbaarheid: aan de hand van praktische en realistische praktijkvariabelen komt men tot de bijbehorende optimale isolatie-opties. Een overzicht van referenties, technische begrippen en materiaal- en prestatievoorschriften zorgt ervoor dat professionals direct met de richtlijn aan de slag kunnen.

Foto: In de industrie is goede isolatie belangrijk bij exploitatie en veiligheid van het bedrijfsproces (foto isoleren.nl)

Bron: www.ensoc.nl

Overige berichten 2017