Energiebesparing bijverdienste van smart buildings

Gepubliceerd: maandag 27 februari 2017

Er zijn nog veel toepassingen te bedenken die bijdragen aan smart wonen en bijna-energieneutrale gebouwen, meldt it-leverancier QNH. Slimme gebouwen kunnen energieverbruik van apparaten inzichtelijk maken, binnentemperatuur monitoren, bezuinigingen benchmarken en dat is nog niet alles. Het mes van smart wonen snijdt aan meerdere kanten, staat te lezen in de whitepaper ‘Aan de slag met IoT in de bouw’. IT-leverancier QNH deelt het rapport tijdens Duurzaam Gebouwd op Locatie, dat het bedrijf 16 februari organiseerde op haar hoofdkantoor in Amsterdam.

Slimme software
Bewoners van woningen en gebruikers van kantoren krijgen dankzij specifieke software beter inzicht in hun energiegebruik en passen hier hun gedrag op aan. Bouwbedrijven kunnen door monitoring onderhoud voorspellen. Woningcorporaties weten door de dataverzameling in smart buildings sneller onregelmatigheden in hun panden op te sporen en gemeenten zien of voldaan wordt aan gestelde doelstellingen van energieneutraal wonen. Dat is een greep uit de voordelen van ‘smart buildings’, gebouwen met slimme softwaretoepassingen.

Koppelen van data
Ook is er volgens QNH nog veel energiebesparing te halen uit de koppeling van data aan toepassingen. Bijvoorbeeld een ventilatiesysteem dat aangestuurd wordt op basis van data voor een ‘optimale verwarming van de woning’. Directeur van QNH Sjoerd Hobo vertelt op de bijeenkomst over de toegevoegde waarde van big data, schrijft Duurzaam Gebouwd. “We zijn nu in gesprek met een bouwbedrijf, dat deze technologie wil toepassen bij onderhoudswerkzaamheden voor een woningcorporatie.”

Realtime inzicht
Om de balans van energieopwekking en gebruik in de gebouwde omgeving te bereiken, is realtime inzicht cruciaal, aldus QNH. Apps voor bewoners en dashboards voor woningcorporaties en gemeentes kunnen dit inzicht geven en zo bijdragen aan energiebesparing. Er bestaan al apps die op onderdelen, zoals gas- en waterverbruik meten, maar een gedeelde database ontbreekt nog. Alle gemeten waarden samenbrengen zou zowel bewoners, bedrijven als betrokken instanties ‘grote voordelen’ bieden volgens QNH, die luchtkwaliteit, temperatuur, ventilatie, apparaatverbruik en onderhoud noemt als mogelijk te meten waarden.

Werk aan de winkel
Maar wil smart wonen van de grond komen, dan dient er in Europa nog wel wat te veranderen. Volgens een rapport van het Buildings Performance Institute Europe (BPIE) is nog geen land in Europa klaar voor de transitie naar smart buildings. Afgezien van Zweden, Finland, Denemarken en Nederland maken de meeste landen ‘maar weinig voortgang in het openen van de markt’. Enkel Zweden, Finland en Italië weten smart meters zo te beheren dat bijna alle consumenten toegang hebben tot de slimme technologie, aldus QNH in de white paper.

Bijverdienste
Energiebesparing is een bijverdienste van smart buildings, zegt directielid Wouter Kok van ingenieursbureau Deerns. Op de Duurzaam Gebouwd op Locatie-bijeenkomst spreekt Kok de bezoekers bij over bGrid, een open platform dat een gebouw ‘smartphonefuncties geeft’. “Ons doel is dat we met onze technologie relevant zijn voor mensen: waar is vergaderruimte beschikbaar, waar is een vrije werkplek en waar kan ik koffie krijgen? Het gebouw moet de gebruikers helpen bij hun doel op de betreffende locatie”, volgens Kok. Mensen komen met een bepaalde reden een gebouw binnen, zoals reizen, werken en recreëren. “Bij dat doel willen we ze helpen en ondersteunen. Als dat lukt, dat komt besparing op energieverbruik en onderhoudswerkzaamheden vanzelf.”

Foto: Bewoners van woningen en gebruikers van kantoren krijgen dankzij specifieke software beter inzicht in hun energiegebruik en passen hier hun gedrag op aan (foto QNH).

Bron: www.ensoc.nl

Overige berichten 2017