Energiebesparing voor de MKB Maakindustrie

Deze website geeft u actuele en vooral ook objectieve informatie over energiebesparing voor de MKB Maakindustrie. Ga naar "Energie besparen" en laat u inspireren om direct te gaan besparen. De getoonde energiebesparingsmaatregelen zijn bewezen effectief. Onder "Energie opwekken" vindt u informatie over veel gebruikte duurzame energieopwekking, warmte koude opslag en warmtekrachtkoppeling. Bij "Meer weten over" is informatie beschikbaar gesteld over:

- Duurzaam ondernemen
- CO2 Prestatie
- Energieonderzoeken
- Energiesubsidies
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Energielabel en het EPBD

Energiegerelateerde informatie en projecten zijn voor de aangesloten branches te vinden via "Branches".

Nieuws

'Zware industrie kan radicaal vergroenen'

19 april 2017

De energie-intensieve industrie kan voor 2050 haar CO2-uitstoot met 95 procent verminderen dankzij concrete maatregelen. Daarvoor is wel de juiste steun van de overheid nodig.

'Power-to-gas moet zich nog bewijzen'

14 april 2017

Als de wereld af wil van fossiele brandstoffen, worden we afhankelijker van andere bronnen zoals zon en wind. Opslag van elektriciteit via power-to-gas kan hierbij helpen.

Energiemarkt onzekerder over prijs dan klimaat

12 april 2017

Schommelingen in energieprijzen houden de energiesector meer wakker dan de klimaatkwestie. Wel komen digitalisering, innovatie en opslag van elektriciteit hoger op de agenda komen dankzij de energietransitie.

'Verplicht plan van aanpak voor energiebesparing

28 maart 2017

Bedrijven die elke vier jaar een energieaudit moeten uitvoeren, moeten ook worden verplicht om inzage te geven in hun plannen van aanpak. Dat brengt het doel voor energiebesparing uit het energieakkoord sneller dichterbij.

'Rijk kan warmtenet aantrekkelijk maken'

22 maart 2017

Nederland kan met nieuwe warmtenetten de energievoorziening fors verduurzamen, maar investeren in warmtenetten is nog erg risicovol. De Rijksoverheid kan die patstelling doorbreken, concludeert het PBL.

Overheid moet energiebelasting gelijktrekken

15 maart 2017

De overheid moet de energiebelasting voor alle gebruikers gelijktrekken om investeringen in duurzame energie en energiebesparing aantrekkelijker te maken. Dat vindt de helft van de bestuurders uit de energiesector, blijkt uit onderzoek.

Industire laat veel energiebesparing liggen

09 maart 2017

De zware industrie kan rendabel besparen op energie, maar doet dit niet om diverse legitieme redenen. Bracheorganisatie FME, dat onderzoek deed naar de belemmeringen, denkt met Energie Nederland na over oplossingen.

Investering in warmtepomp onzeker in bestaande bouw

03 maart 2017

Bij toepassing van warmtepompen in bestaande bouw lijkt de hybride warmtepomp op dit moment de enige haalbare optie, maar de terugverdientijd is nog erg onzeker. Dat blijkt uit afstudeeronderzoek aan de Universiteit van Utrecht.

Energiebesparing bijverdienste van smart buildings

27 februari 2017

Er is nog veel energiebesparing te behalen door slimme software toe te passen in gebouwen. Hoewel deze ontwikkeling van 'smart buildings' veelbelovend is gaat het nog niet zo snel.

Staalindustrie traag met energiebesparing

20 januari 2017

De Duitse staalindustrie slaagt er de laatste jaren nauwelijks in om de energie-efficiëntie van het energie-intensieve productieproces te verbeteren. De sector kan beter overstappen op waterstof.

Hoe kantoren optimaal te isoleren?

12 januari 2017

Kantoren moeten vanaf 2023 minstens een energielabel C hebben. Daarvoor moeten gebouwen en leidingen van installaties beter worden geïsoleerd, maar wat is optimaal? Een nieuwe richtlijn brengt uitkomst.

Markt wil duidelijkheid over salderen

10 januari 2017

Minister Kamp sluit verandering van de salderingsregeling vanaf 2020 niet uit. Diverse partijen in de markt vragen echter om meer zekerheid over salderen. Afschaffen behoort ook tot de mogelijkheden.

Lage stroomprijs remt duurzame energie

09 januari 2017

De huidige lage prijzen voor elektriciteit kunnen projecten op gebied van duurzame energie belemmeren, blijkt uit een evaluatie van de SDE+. Minister Kamp wil de subsidieregeling vooralsnog op dit punt niet aanpassen.

Zware industrie: verplicht energie besparen vanaf 2018?

02 januari 2017

De energie-intensieve industrie moet vanaf 2018 verplicht energie besparen als het besparingsdoel van 9 PJ voor 2020 onhaalbaar blijkt. Het ministerie van Economische Zaken werkt hiervoor aan een wettelijke verplichting.

Contact

Energiecentrum
Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein

EPK doorlichting

Tools en Projecten