Energiebesparing voor de MKB Maakindustrie

Deze website geeft u actuele en vooral ook objectieve informatie over energiebesparing voor de MKB Maakindustrie. Ga naar "Energie besparen" en laat u inspireren om direct te gaan besparen. De getoonde energiebesparingsmaatregelen zijn bewezen effectief. Onder "Energie opwekken" vindt u informatie over veel gebruikte duurzame energieopwekking, warmte koude opslag en warmtekrachtkoppeling. Bij "Meer weten over" is informatie beschikbaar gesteld over:

- Duurzaam ondernemen
- CO2 Prestatie
- Energieonderzoeken
- Energiesubsidies
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Energielabel en het EPBD

Energiegerelateerde informatie en projecten zijn voor de aangesloten branches te vinden via "Branches".

Nieuws

'Energie-audit leeft nu bij bedrijven'

29 november 2016

Vijf december is de dag waarop vorig jaar de deadline verliep voor bedrijven om hun rapportages voor de energieaudit in te leveren. De oproep voor dit verplichte energiebesparingsonderzoek werd echter massaal genegeerd. Hoe staat het er nu voor?

Het besef dat bedrijven hun energieverbruik in kaart moeten brengen dringt nu pas door, hoewel de energie-audits al een jaar wettelijk zijn verplicht. Dat weet Maarten Smeding, energieadviseur bij De Kleijn Energy Consultants & Engineers. Als docent deelt hij verhalen uit de praktijk tijdens een tweedaagse opleiding over energie-audits. Het aantal bedrijven dat energie-audits uitvoert lijkt te groeien, gezien de stijgende interesse in de opleiding.

 

Inhoud pagina: Aanvullende maatregelen energiebesparing

16 november 2016

De meeste ondernemers en toezichthouders zijn bekend met de huidige lijsten erkende maatregelen voor energiebesparing. Er was al aangekondigd dat er aanvullende maatregelen beschikbaar zouden komen. Deze zijn nu beschikbaar waarmee de lijsten compleet zijn. De aanvullende maatregelen zijn (na officieel in werking treding) ook een onderdeel van:

  • Het Filterinstrument erkende maatregelen (FEM)
  • Energiebesparing en Winst (E&W)

Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud energiebesparing

16 november 2016

Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud

Het treffen van energiebesparende maatregelen alleen is niet voldoende. Het terugdringen van energieverbruik lukt alleen bij goede installatie van de maatregel. Uiteraard is ook onderhoud van belang om de besparing te behalen.

'Nul-op-de-meter vraagt om nieuwe spelregels'

31 oktober 2016

Mijn bedrijfsvisie heeft een duidelijke focus op een vitale en duurzame samenleving. Om die reden zijn wij en onze partners keihard bezig om energetische en duurzame concepten te ontwikkelen.

Wat levert Nationale Klimaattop op?

27 oktober 2016

Op de Klimaattop in Rotterdam zijn twaalf concrete afspraken en drie prille plannen gelanceerd. Als alle afspraken worden gerealiseerd vermindert Nederland hiermee haar CO2-uitstoot in 2030 met negen procent, meldt Ecofys.

Oppervlaktewater als derde duurzame energiebron

27 oktober 2016

Het water in sloten, meren en kanalen kan worden gebruikt om woningen en gebouwen te verwarmen of te koelen. Oppervlaktewater kan zelfs de derde grote duurzame energiebron worden, na wind en zon.

Bedrijven roepen overheid op tot klimaatwet

26 oktober 2016

Bedrijven die zich hebben verenigd in de Transitiecoalitie doen een oproep aan de overheid om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie teneinde te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs.

Nederland loopt achter met energieopslag

25 oktober 2016

Nederland loopt op gebied van energieopslag achter bij andere Europese landen. Om weer een voorsprong op te bouwen moeten overheid en bedrijfsleven diverse belemmeringen wegnemen.

‘Zware industrie moet meer energie besparen’

25 oktober 2016

Energie-intensieve bedrijven moeten meer investeren in energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. Ook moeten ze net als het mkb een energieaudit uitvoeren. Dat meldt D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven in een initiatiefnota.

Energie-innovatie: experimenteren in het kwadraat

24 oktober 2016

Energie-innovaties kunnen afstuiten op wet- en regelgeving, zo leert de praktijk. Om ze van de grond te laten komen moet ook juridisch gezien ruimte komen om hiermee te experimenteren.

Nederland zit in een transitieproces waarbij wordt overgestapt van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Willen de doelstellingen op dit punt gehaald worden dan is het noodzakelijk om te blijven ontwikkelen. De praktijk leert dat innovatieve ontwikkelingen kunnen afstuiten  op wet- en regelgeving. Wil energie-innovatie van de grond komen dan zal – ook juridisch gezien – de weg vrijgemaakt moeten worden voor experimenten. In deze bijdrage staan wij stil bij de wijze waarop het recht deze ruimte biedt.

Voedselindustrie kan restwarmte benutten

24 oktober 2016

Hergebruik van restwarmte van koelinstallaties heeft niet alleen een gunstig effect op de energierekening, maar helpt ook om het productieproces te verbeteren. Die dubbele winst is vooral interessant in de voedingsindustrie, zo heeft Hutten Beef inmiddels ervaren.

Slachterij Hutten Beef verhuisde in 2015 van het Overijsselse Nieuw-Heeten naar het zes kilometer verderop gelegen Heeten. De oude fabriekshal was te klein geworden om de verwachte bedrijfsgroei te accommoderen. Hutten koos voor een hypermoderne en energie-efficiënte fabriekshal, die zelfs het predicaat BREEAM Excellent ontving. Het duurzame karakter van het gebouw wordt voor een belangrijk deel bepaald door het hergebruik van de warmte die vrijkomt bij de NH3-koelinstallatie.

Industrie ongerust over verplichting energiebesparing

24 oktober 2016

Minister Kamp kondigt aan dat hij verplichtende maatregelen wil treffen voor energiebesparing in de energie-intensieve industrie. Belangenbehartiger VEMW is ongerust.

Minister Kamp van Economische Zaken zet de zware industrie het mes op de keel om de beoogde energiebesparing bij grote fabrieken af te dwingen. Hij maakte woensdag bekend dat de intensieve energieverbruikers niet met de beloofde initiatieven zijn gekomen om het afgesproken doel te bereiken. Daarom zal hij verplichtende maatregelen treffen, zei de VVD-minister tijdens een debat in de Tweede Kamer, aldus het FD.

Extra opbrengst op sterk reflecterende daken

24 oktober 2016

Dankzij een transparant folie aan de onderkant wekt het bifacial zonnepaneel van LG ook stroom op met licht dat van de achterkant invalt. Vooral op lichte en reflecterende daken is dat handig en kan het voor extra stroomopbrengst zorgen.

Het paneel was deze week te zien op de vakbeurs energie in Den Bosch. Het is een doorontwikkeling van het Neon paneel, dat met 300 Wp al tot de beter presterende panelen behoort die momenteel verkrijgbaar zijn.

Energieopslag: grootste drempel is ongelijk speelveld

24 oktober 2016

Energieopslag is in Nederland een volwassen technologie waarvan de uitrol wordt belemmerd door een ongelijk speelveld. Dat wil platform Energy Storage NL rechtzetten met het Nationaal Actieplan Energieopslag.

Energieopslag trekt steeds meer belangstelling. Dat merkt Hans van der Spek, medeoprichter van platform Energy Storage NL, aan het begin van de Energy Storage Day tijdens de vakbeurs Energie en Ecomobiel in de Brabanthallen. Het evenement vindt plaats in de Hertogzaal, waar extra stoelen worden aangesleept om de ruim 250 bezoekers een plek te bieden. Waar Energy Storage NL zich ooit als enige partij op de beurs bezighield met energieopslag, prijzen inmiddels tientallen bedrijven hun opslagoplossingen aan. Onder andere Stedin, Hybrid Europe en V-Storage laten op de beurs zien welke zakelijke én duurzame kansen energieopslag biedt.

Gebouwendatabase bespaart bijna 300 mln

24 oktober 2016

Meer veiligheid voor medewerkers, eenvoudiger handhaven, veel minder kosten en veel meer energiebesparing. Dat zijn enkele van de voordelen van een centrale gebouwendatabase waarvoor FME, Bouwend Nederland en Uneto-VNI pleiten.

De drie partijen, die de gezamenlijke industrie-, bouw- en installatiesector vertegenwoordigen, melden dit in een brief aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst. In de door de overheid beheerde database moeten alle wettelijk verplichte keuringen, controles, inspecties en registraties in één keer inzichtelijk worden gemaakt. Daarmee komt volgens de partijen een einde aan de gebrekkige naleving en handhaving van wettelijke regels. Efficiënter handelen levert een kostenbesparing voor de handhaving op van 286 miljoen euro op jaarbasis, zo blijkt uit onderzoek door NMC Bouw Innovatie en Deerns uit 2012.

Big data voor energie steeds belangrijker

24 oktober 2016

‘Meten is weten’ geldt ook voor gegevens over het energiegebruik. Tijdens een congres van VMNED op de vakbeurs Energie stonden de klantdata centraal, ‘want die worden steeds belangrijker’.

Dat zegt Thomas Philippens, manager assetmanagement bij Fudura. Philippens trapte het congres op de vakbeurs Energie in de Brabanthallen af met een korte toelichting op wat de Vereniging

Meetbedrijven Nederland (VMNED) doet. Philippens: “VMNED zorgt voor een optimaal beheer en controle van de Nederlandse meters voor gas, elektriciteit en warmte. Naast belangenbehartiging en kennis delen, is een actuele topic die speelt de klantdata. Niet alleen wie mag ze gebruiken? Maar ook wat mag je er mee? Als VMNED willen we graag actief in deze discussie participeren.”

Doel 100 PJ energiebesparing buiten zicht

24 oktober 2016

Nederland slaagt er vooralsnog niet in om het doel van 100 PJ extra energiebesparing in 2020, zoals afgesproken in het energieakkoord, te halen. Dat blijkt uit de Nationale Verkenning 2016 die het CBS heeft gepubliceerd.

De Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) laat zien dat het in het energieakkoord gestelde doel van 16 procent hernieuwbare energie in 2023 in zicht komt. De groei van hernieuwbaar gaat echter niet zo snel dat het doel van 14% in 2020 al zal worden gehaald. Ook het doel van 100 PJ extra energiebesparing in 2020 wordt nog niet gehaald. Het werkgelegenheidsdoel uit het energieakkoord ligt wel binnen bereik.

Hoe wordt de energietransitie een succes?

24 oktober 2016

Wat moet Nederland komende jaren doen om de energietransitie te laten slagen? Wat zijn de beslissende factoren? Daarover spraken diverse experts op de vakbeurs Energie.

Energiereuzen leunen nog steeds op grijze stroom

18 oktober 2016

De grootste energiebedrijven leunen nog steeds vooral op fossiele bronnen met het leveren van elektriciteit. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst voor groene stroom van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en WISE.

Regels voor energiebesparing: het duizelt ondernemers

24 september 2016

Veel ondernemers zien door de bomen het bos niet meer als het aankomt op de regelgeving voor energiebesparing. Dat bleek op de vakbeurs Energie tijdens een mini-symposium over energieaudits en handhaving.

Het mini-symposium was een van de programmaonderdelen afgelopen woensdag 5 oktober in het Energietheater, midden op de beursvloer van de vakbeurs Energie 2016. Het theater zat niet alleen vol mensen, maar met name ook vol vragen. Logisch, want veel ondernemers zien door de bomen het bos niet meer als het aankomt op de regelgeving. Dat is niet verwonderlijk, zegt klimaatmedewerker Stef Strik van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Strik: ”Voor de handhavers geldt hetzelfde!”.

Tijd begint te dringen voor energietransitie

25 juli 2016

Om in 2050 te komen tot een klimaatneutrale energievoorziening moeten we nu al maatregelen treffen. Zowel met de toepassing van duurzame energie als met energiebesparing moet het gas er ‘vol op’.

Dit is een van de conclusies uit het afsluitende debat van het Nationaal Energie Congres, dat afgelopen donderdag 16 juni plaats vond in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. De conclusie werd verwoord door voorzitter Peter Alderliesten van de TKI Energie & Industrie, nadat dagvoorzitter Gerrit van Werven van Energy Valley hem vroeg welke boodschap hij wilde afgeven aan minister Kamp van Economische Zaken, om mee te nemen in de nationale energiedialoog en de evaluatie van het energieakkoord.

 

Kantoor duurzaam te koelen via warmtenet

25 juli 2016

Een energiezuinig kantoor heeft in de zomer een grote vraag naar koude. Er zijn inmiddels diverse technieken om vanuit een stadswarmtenet ook koude aan te leveren.

 “Bij bedrijfspanden met een grote warmtevraag is het gebruik van stadswarmte, in combinatie met nieuwe technieken om ook duurzame koude te leveren, zeer interessant”, zegt senior onderzoeker en adviseur Benno Schepers van CE Delft. “Vooral een energiezuinig kantoorgebouw heeft in de zomer een grote koudevraag. Er zijn inmiddels volop technieken om vanuit het warmtenet ook koude te produceren, zoals al gebeurt in een aantal Amsterdamse nieuwbouwwijken.”

 

VEMW: 80-95% CO2-reductie in 2050 haalbaar

25 juli 2016

De energie-intensieve industrie heeft een concreet plan ontwikkeld om in 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95% te reduceren. Hiervoor is wel medewerking van de overheid nodig, meldt zakelijke belangenbehartiger VEMW.

De energie-intensieve industrie heeft een concreet plan ontwikkeld om in 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95% te reduceren. ‘Wij gaan investeren’, zegt de sector, ‘en vragen de overheid ons te faciliteren’. VEMW heeft de voorstellen in een position paper overhandigd aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken. Dat gebeurde donderdag 16 juni in Rotterdam tijdens een congres, dat werd georganiseerd ter ere van het 100-jarig bestaan van VEMW.

 

Bedrijfsleven verplicht aan de energiebesparing

25 juli 2016

Voor bedrijven is de vrijblijvendheid in het nemen van klimaatmaatregelen voorbij, energiebesparing is vanaf nu verplicht. Bedrijven die zich niet aan de afspraken uit het Energieakkoord houden, kunnen straks een boete krijgen. 

Ruim honderdduizend bedrijven, waaronder ook restaurants en winkels, moeten hun panden energievriendelijker maken. Met de vrijwillige afspraken die tot nu toe zijn gemaakt, werden de doelen niet gehaald. 

 

Eén ambtenaar bespaarde net zo veel als 6 windmolens

25 juli 2016

De aanleiding

Eén ambtenaar van de gemeente Den Bosch bespaarde net zo veel energie als zes windmolens op jaarbasis opbrachten, betoogde het Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs. „In Den Bosch heeft men met één fte inzet evenveel energie bespaard als zes windmolens in een heel jaar kunnen opwekken”, zei ze letterlijk. Staatssecretaris Sharon Dijksma knikte instemmend: „Met een kleine inzet is het mogelijk om enorme energiebesparing te realiseren.” Klopt het dat één ambtenaar zo’n resultaat kan behalen?

Wetsvoorstel in strijd met vrije metermarkt

25 juli 2016

Het voorstel om de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet te wijzigen teneinde de energietransitie te bevorderen doet afbreuk aan het functioneren van de commerciële markt voor energiemeters, vindt VMNED.

De meetverantwoordelijken van VMNED, meetbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het beheer van energiemeters bij zakelijke klanten, hebben via een internetconsultatie hun visie gegeven op het concept wetsvoorstel voortgang energietransitie. Dit wetsvoorstel heeft als doel om de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet verder toekomstbestendig te maken en de uitgangspositie voor de energietransitie te verbeteren door belemmeringen weg te nemen.

 

Energiebesparing voor de MKB Maakindustrie

25 juli 2016

Hoewel energiebesparing goedkoper is, kiest 61% van de Nederlanders toch eerder voor duurzame energie om de CO2-uitstoot terug te dringen. Van de Nederlanders ziet slechts 29% besparen als de beste manier om klimaatverandering tegen te gaan.

Dat blijkt uit een enquête die Nuon liet uitvoeren onder 2.200 Nederlanders. Dat gebeurde in het kader van de Energiedialoog, die het ministerie van Economische Zaken organiseerde. Ook Nuon riep hiervoor op om mee te denken over de energietransitie via social media, tijdens bijeenkomsten met bedrijfsleven, politiek en maatschappelijke organisaties, en in een groot onderzoek.

Nog veel energie te besparen in bedrijfshallen

25 juli 2016

Industriële bedrijven kunnen hun energiekosten flink terugbrengen met besparende maatregelen in bedrijfshallen. Deze maatregelen zijn in enkele jaren terug te verdienen. Toch komt dit nauwelijks van de grond. Een goed ontwerp van klimaatinstallaties biedt uitkomst.

Green deals helpen met energietransitie

25 juli 2016

Green deals leveren resultaten op die bijdragen aan de groene groei. Ze jagen de economische groei aan en leiden tevens tot energiebesparing en meer gebruik van hernieuwbare energie.

Europa sluit akkoord over luchtverontreiniging

25 juli 2016

Op 30 juni 2016 was de laatste dag van het Nederlands EU voorzitterschap. Tijdens deze dag sloot het ministerie van Infrastructuur en Milieu met andere partijen een akkoord om luchtverontreiniging tegen te gaan. Sommige emissies van stoffen hebben een groot effect op de gezondheid van mensen. Ook kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de natuur. Dit akkoord stelt grenzen aan de emissies van zulke stoffen. De verwachting is dat het aantal sterfgevallen door luchtverontreiniging in 2030 daardoor met de helft afneemt.

Energieprestatiekeuring MKB-metaal beschikbaar

20 juni 2016

Het startsein is gegeven voor de energieprestatiekeuring (EPK). De EPK is een vrijwillig te hanteren instrument waarmee het bedrijfsleven kan aantonen dat er invulling is gegeven aan energiebesparing.

ACM: stroom goedkoper door extra import

13 juni 2016

Nederland kan vanaf 4 juni maximaal 20 procent meer elektriciteit uit Duitsland importeren. Hierdoor zullen de stroomprijzen dalen, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Overheid moet isolatie bij industrie verplichten

13 juni 2016

De overheid moet optimalisatie van technische isolatie in industrie en utiliteitsgebouwen verplicht stellen om het besparingsdoel uit het energieakkoord te halen. Dat adviseert de Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB).

Strengere energie-inspecteurs op zoek naar energiebesparing

13 juni 2016

Strenger toezicht op energiebesparing is nodig om de doelen uit het energieakkoord te behalen. Daarom neemt het kabinet extra maatregelen.

Salderingsregeling moet blijven voor zonnestroom

13 mei 2016

Het voortzetten van de salderingsregeling is een absolute voorwaarde voor een zonnige toekomst van particuliere zonnestroominstallaties. Dat schrijft Mark Kok, partner van installatieadviesbureau K & R Consultants.

Wordt elektriciteit steeds goedkoper?

13 mei 2016

De marktprijzen voor elektriciteit en gas dalen nog steeds. Dat komt onder meer door een groeiend aanbod van energie. Toch blijft het rendabel om energie te besparen, meldt Eric van Velthuizen.

Nationaal Energie Congres

13 mei 2016

Wat is de stand van zaken rondom het energieakkoord, en vooral: hoe komen we op koers? Dat is de kernvraag op het Nationaal Energie Congres op 16 juni 2016 in Utrecht.

Maak van energie-audit geen papieren tijger

13 mei 2016

De verplichte energie-audit is een eerste stap om energie te besparen, maar bedrijven hebben massaal uitstel aangevraagd. Toch moeten ze eraan geloven. Hoe dit aan te pakken? Pascal van Putten pleit voor een pragmatische aanpak.

Hier valt 36 petajoule te besparen maar het gebeurt niet......

25 april 2016
16-03-2016

Vooral in kantoorpanden kan het energieverbruik drastisch omlaag. Dat moet wettelijk ook, en het staat in het Energieakkoord. Toch gebeurt het nog maar mondjesmaat. Hoe krijg je bedrijven zuiniger?

Het gaat niet om kleinigheden in het Energieakkoord. Het bouwen van windmolenparken op zee, het grootschalig opwekken van zonne-energie, het sluiten van kolencentrales: maatregelen die je niet eventjes doorvoert om Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele energie en om het klimaat te redden. Maar hoe ingewikkeld dat ook zijn mag, er wordt hard aan gewerkt. Gek genoeg blijft het ‘kleine werk’ liggen: energiebesparing in bedrijfspanden. Het is een relatief kleine maatregel waar heel veel winst mee te behalen valt: meer dan 30 procent van de doelstelling van het Energieakkoord (100 petajoule, wat gelijk staat aan het jaarlijks verbruik van zo’n 1,5 miljoen huishoudens).

Stroom goedkoper door import, wind en kolen

11 april 2016

De marktprijzen voor elektriciteit in Nederland dalen verder. Dat komt door import van goedkope groene stroom uit Duitsland en meer windenergie, maar ook door nieuwe kolencentrales.

Nederland een-na-laatste in Europa met duurzame energie

01 april 2016

Nederland is op Frankrijk na van alle Europese landen het verst verwijderd van de doelstelling die is afgesproken in de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie. Nederland moet in 2020 14 procent van het verbruik van energie uit duurzame bronnen halen.

Opinie: Variabele stroomprijs is doodsteek voor zonnepanelen

20 maart 2016

Beheerders van elektriciteitsnetwerken als Alliander, Enexis en Stedin pleiten bij de politiek voor variabele stroomprijzen. Ze willen daarmee de nieuwe realiteit op het gebied van stroomvoorziening het hoofd bieden. Die realiteit is dat er in hoog tempo duurzame capaciteit bijkomt zoals zonnepanelen en windmolens, en dat deze stroom vaak lokaal wordt opgewekt (zonnepanelen op daken van bedrijven en woningen). Zo'n variabele stroomprijs is slecht nieuws voor bezitters en installateurs van zonnepanelen, maar vooral voor de langetermijn-energiedoelen van de overheid.

Directeur VMRG: Alles moet anders

26 februari 2016

Bert Lieverse, directeur van branchevereniging VMRG, voorziet een regelrechte revolutie voor de bouw- en gevelsector.

 

Energie opwekken met een hellend dak steeds interessanter

26 februari 2016

Nieuwe toepassingen voor energie zorgen op een eenvoudige en goedkope manier voor groene stroom. Op het gebied van energieopwekkende daken zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen actueel.

Contact

Energiecentrum
Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein

EPK doorlichting

Tools en Projecten