Energiebesparing voor de MKB Maakindustrie

Deze website geeft u actuele en vooral ook objectieve informatie over energiebesparing voor de MKB Maakindustrie. Ga naar "Energie besparen" en laat u inspireren om direct te gaan besparen. De getoonde energiebesparingsmaatregelen zijn bewezen effectief. Onder "Energie opwekken" vindt u informatie over veel gebruikte duurzame energieopwekking, warmte koude opslag en warmtekrachtkoppeling. Bij "Meer weten over" is informatie beschikbaar gesteld over:

- Duurzaam ondernemen
- CO2 Prestatie
- Energieonderzoeken
- Energiesubsidies
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Energielabel en het EPBD

Energiegerelateerde informatie en projecten zijn voor de aangesloten branches te vinden via "Branches".

Nieuws

Hier valt 36 petajoule te besparen maar het gebeurt niet......

25 april 2016
16-03-2016

Vooral in kantoorpanden kan het energieverbruik drastisch omlaag. Dat moet wettelijk ook, en het staat in het Energieakkoord. Toch gebeurt het nog maar mondjesmaat. Hoe krijg je bedrijven zuiniger?

Het gaat niet om kleinigheden in het Energieakkoord. Het bouwen van windmolenparken op zee, het grootschalig opwekken van zonne-energie, het sluiten van kolencentrales: maatregelen die je niet eventjes doorvoert om Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele energie en om het klimaat te redden. Maar hoe ingewikkeld dat ook zijn mag, er wordt hard aan gewerkt. Gek genoeg blijft het ‘kleine werk’ liggen: energiebesparing in bedrijfspanden. Het is een relatief kleine maatregel waar heel veel winst mee te behalen valt: meer dan 30 procent van de doelstelling van het Energieakkoord (100 petajoule, wat gelijk staat aan het jaarlijks verbruik van zo’n 1,5 miljoen huishoudens).

Directeur VMRG: Alles moet anders

26 februari 2016

Bert Lieverse, directeur van branchevereniging VMRG, voorziet een regelrechte revolutie voor de bouw- en gevelsector.

 

Energie opwekken met een hellend dak steeds interessanter

26 februari 2016

Nieuwe toepassingen voor energie zorgen op een eenvoudige en goedkope manier voor groene stroom. Op het gebied van energieopwekkende daken zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen actueel.

Contact

Energiecentrum
Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein