Energiebesparing voor de MKB Maakindustrie

Deze website geeft u actuele en vooral ook objectieve informatie over energiebesparing voor de MKB Maakindustrie. Ga naar "Energie besparen" en laat u inspireren om direct te gaan besparen. De getoonde energiebesparingsmaatregelen zijn bewezen effectief. Onder "Energie opwekken" vindt u informatie over veel gebruikte duurzame energieopwekking, warmte koude opslag en warmtekrachtkoppeling. Bij "Meer weten over" is informatie beschikbaar gesteld over:

- Duurzaam ondernemen
- CO2 Prestatie
- Energieonderzoeken
- Energiesubsidies
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Energielabel en het EPBD

Energiegerelateerde informatie en projecten zijn voor de aangesloten branches te vinden via "Branches".

Nieuws

Energieprestatiekeuring MKB-metaal beschikbaar

20 juni 2016

Het startsein is gegeven voor de energieprestatiekeuring (EPK). De EPK is een vrijwillig te hanteren instrument waarmee het bedrijfsleven kan aantonen dat er invulling is gegeven aan energiebesparing.

ACM: stroom goedkoper door extra import

13 juni 2016

Nederland kan vanaf 4 juni maximaal 20 procent meer elektriciteit uit Duitsland importeren. Hierdoor zullen de stroomprijzen dalen, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Overheid moet isolatie bij industrie verplichten

13 juni 2016

De overheid moet optimalisatie van technische isolatie in industrie en utiliteitsgebouwen verplicht stellen om het besparingsdoel uit het energieakkoord te halen. Dat adviseert de Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB).

Strengere energie-inspecteurs op zoek naar energiebesparing

13 juni 2016

Strenger toezicht op energiebesparing is nodig om de doelen uit het energieakkoord te behalen. Daarom neemt het kabinet extra maatregelen.

Salderingsregeling moet blijven voor zonnestroom

13 mei 2016

Het voortzetten van de salderingsregeling is een absolute voorwaarde voor een zonnige toekomst van particuliere zonnestroominstallaties. Dat schrijft Mark Kok, partner van installatieadviesbureau K & R Consultants.

Wordt elektriciteit steeds goedkoper?

13 mei 2016

De marktprijzen voor elektriciteit en gas dalen nog steeds. Dat komt onder meer door een groeiend aanbod van energie. Toch blijft het rendabel om energie te besparen, meldt Eric van Velthuizen.

Nationaal Energie Congres

13 mei 2016

Wat is de stand van zaken rondom het energieakkoord, en vooral: hoe komen we op koers? Dat is de kernvraag op het Nationaal Energie Congres op 16 juni 2016 in Utrecht.

Maak van energie-audit geen papieren tijger

13 mei 2016

De verplichte energie-audit is een eerste stap om energie te besparen, maar bedrijven hebben massaal uitstel aangevraagd. Toch moeten ze eraan geloven. Hoe dit aan te pakken? Pascal van Putten pleit voor een pragmatische aanpak.

Hier valt 36 petajoule te besparen maar het gebeurt niet......

25 april 2016
16-03-2016

Vooral in kantoorpanden kan het energieverbruik drastisch omlaag. Dat moet wettelijk ook, en het staat in het Energieakkoord. Toch gebeurt het nog maar mondjesmaat. Hoe krijg je bedrijven zuiniger?

Het gaat niet om kleinigheden in het Energieakkoord. Het bouwen van windmolenparken op zee, het grootschalig opwekken van zonne-energie, het sluiten van kolencentrales: maatregelen die je niet eventjes doorvoert om Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele energie en om het klimaat te redden. Maar hoe ingewikkeld dat ook zijn mag, er wordt hard aan gewerkt. Gek genoeg blijft het ‘kleine werk’ liggen: energiebesparing in bedrijfspanden. Het is een relatief kleine maatregel waar heel veel winst mee te behalen valt: meer dan 30 procent van de doelstelling van het Energieakkoord (100 petajoule, wat gelijk staat aan het jaarlijks verbruik van zo’n 1,5 miljoen huishoudens).

Stroom goedkoper door import, wind en kolen

11 april 2016

De marktprijzen voor elektriciteit in Nederland dalen verder. Dat komt door import van goedkope groene stroom uit Duitsland en meer windenergie, maar ook door nieuwe kolencentrales.

Nederland een-na-laatste in Europa met duurzame energie

01 april 2016

Nederland is op Frankrijk na van alle Europese landen het verst verwijderd van de doelstelling die is afgesproken in de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie. Nederland moet in 2020 14 procent van het verbruik van energie uit duurzame bronnen halen.

Opinie: Variabele stroomprijs is doodsteek voor zonnepanelen

20 maart 2016

Beheerders van elektriciteitsnetwerken als Alliander, Enexis en Stedin pleiten bij de politiek voor variabele stroomprijzen. Ze willen daarmee de nieuwe realiteit op het gebied van stroomvoorziening het hoofd bieden. Die realiteit is dat er in hoog tempo duurzame capaciteit bijkomt zoals zonnepanelen en windmolens, en dat deze stroom vaak lokaal wordt opgewekt (zonnepanelen op daken van bedrijven en woningen). Zo'n variabele stroomprijs is slecht nieuws voor bezitters en installateurs van zonnepanelen, maar vooral voor de langetermijn-energiedoelen van de overheid.

Directeur VMRG: Alles moet anders

26 februari 2016

Bert Lieverse, directeur van branchevereniging VMRG, voorziet een regelrechte revolutie voor de bouw- en gevelsector.

 

Energie opwekken met een hellend dak steeds interessanter

26 februari 2016

Nieuwe toepassingen voor energie zorgen op een eenvoudige en goedkope manier voor groene stroom. Op het gebied van energieopwekkende daken zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen actueel.

Contact

Energiecentrum
Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein

EPK doorlichting

Tools en Projecten